მეილზე რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გასაგზავნი ტექსტები, შესაძლებელია გასაგზავნი ტექსტების რედაქტირება