ოთახის დალაგების მენეჯმენტი, სამი სტატუსი: სუფთაა, დალაგებულია, გადასალაგებელია, სახარჯი მასალის დამატება კონკრეტულ ნომერზე დამლაგებლის ან და დიასახლის მიერ, მინი ბარში სასმელის დამატება დიასახლისის ან დამლაგებლის მიერ.