სტუმრების მენეჯმენტში განთავსებულია რეგისტრირებული მომხმარებლები, ფიზიკური პირი, კომპანია, პარტნიორი კომპანია. დამატებითი ფილტრები საშუალებას გვაძლევს მარტივად მოვიძიოთ რეგისტრირებული მომხმარებელი.